Bekko

 

 

 

Doitsu shiro bekko

Ginrin shiro bekko

Doitsu aka bekko