Paratex - behandling i havedam

Før behandlingen
påbegyndes, anbefales det at rense filteret, og fjerne slam og grovere snavspartikler fra dammen.
 
I-Tronic, doseringsanlæg, UV-C filtre og Ozonanlæg slukkes før vandet behandles.
 
Under behandlingen
sørges for en god beluftning, f. eks. ved hjælp af en luftpumpe eller et vandfald.
Doseringen af Paratex er baseret på anvendelse i normalt havedamsvand med en totalhårdhedsgrad på 8 ºGH, og en pH-værdi på 7,5. Derfor skal vandet testes før behandlingen. Ved afvigende værdier, skal doseringen tilpasses: mindre dosering ved lavere værdier, og større dosering ved højere værdier.
 
Beregn havedammens vandindhold.
1 pose Paratex á 25 gram rækker til 1.000 liter normalt havedamsvand.
Den beregnede mængde Protector opløses i 10 liter vand, og fordeles over dammens overflade med en vandkande med spreder.
 
På behandlingsdagen må fiskene ikke fodres.
 
Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 5 dage.
 
I begyndelsen kan vandet reagere med en farveændring, som aftager efter nogle timer. Ophører farveændringen ikke indenfor 24 timer, kan det være tegn på en bakterieeksplosion.
 
I så tilfælde udskiftes en del af vandet, og hele systemet renses før behandlingen gentages. Hvis fiskene (specielt stør) kommer til overfladen og snapper efter luft, er der opstået iltmangel. Også her må der foretages et delvist vandskift, og
der tilføjes luft ved hjælp af en luftpumpe.
 
Efter endt behandling
opbygges filterets bakteriekultur på ny, ved hjælp af Bacterial filterstarter, og fodringen reduceres i en kortere periode. Yderligere 10 - 20 % af vandet udskiftes.