Bactimon - behandling i havedam

Før behandlingen
påbegyndes, anbefales det at rense filteret, og fjerne slam og grovere snavspartikler fra dammen.

I-Tronic, doseringsanlæg, UV-C filtre og Ozonanlæg slukkes før vandet behandles.  

Under behandlingen
sørges for en god beluftning, f. eks. ved hjælp af en luftpumpe eller et vandfald.

Doseringen af Bactimon er baseret på anvendelse i normalt havedamsvand med en totalhårdhedsgrad på 8 ºGH og en pH-værdi på 7,5.  

Derfor skal vandet testes før  behandlingen. Ved afvigende værdier, skal doseringen tilpasses: mindre dosering ved lavere værdier, og større dosering ved højere værdier.

Beregn havedammens vandindhold
(længde x brede x dybde divederet med 2)
1 pose Bactimon á 25 gram rækker til 1.000 liter normalt havedamsvand.

Den beregnede mængde Bactimon opløses i 10 liter vand, og fordeles over dammens overflade med en vandkande med spreder.

På behandlingsdagen må fiskene ikke fodres.

Om nødvendigt, kan behandlingen gentages efter 5 dage.

I begyndelsen kan vandet reagere med en farveændring, som aftager efter nogle timer.  

Forsvinder farven ikke indenfor 24 timer, kan det være tegn på en bakterieeksplosion. I så tilfælde udskiftes en del af vandet, og hele systemet renses før behandlingen gentages.  

Hvis fiskene (specielt stør) kommer til overfladen og snapper efter luft, er der opstået iltmangel. Også her må der foretages et delvist vandskift, og der tilføjes luft ved hjælp af en luftpumpe.

Efter endt behandling
opbygges filterets bakteriekultur på ny, ved hjælp af Bacterial filterstarter, og fodringen reduceres i en kortere periode.

Yderligere 10 - 20% af vandet udskiftes.

Bactimon - bemærkninger
Bactimon er uskadeligt for amfibier og muslinger.

Restpartikler af produktet nedbrydes indenfor 10 dage.  

Bactimon pakningen indeholder 10 poser á 25 gram, som rækker til 10.000 liter normalt havedamsvand med en totalhårdhedsgrad på 8 ºGH og en pH-værdi på 7,5.

Fisk som anvendes til menneskeføde, må ikke behandles med Bactimon.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.  

Må ikke spises eller indåndes.

Varedeklaration pr. pose á 25 gr.:
Glucolin  24,625 g. = 98,5%
Nifurpirinol 375 mg. = 1,5%