GH Plus

forhøjer vandets Totalhårdhedsgrad
Blødt vand, med en totalhårdhed (TH) (=calcium og magnesium hårdhed, benævnes som totalhårdhed og måles i GH) på under 5° GH, kan let blive surt.
 
Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved for lav totalhårdhed.
 
Et sundt og stabilt havedamsmiljø har en TH-værdi på mellem 8 og 12° GH.
 
Det anbefales at kontrollere TH-værdien jævnligt (4 til 5 gange årligt) f. eks. med et VELDA GH-test sæt. Er TH-værdien mindre end 7° GH, bør behandling iværksættes.
 
Med VELDA GH Plus, forhøjes TH-værdien nemt og problemfrit.
 
Anvendelse og dosering:
Beregn hvor mange liter vand der er i dammen.
 
For at hæve TH med 3° GH, tilsættes 25 ml. (brug vedlagte graduerede målebæger) pr. 250 liter vand.
Beregn hvor meget GH Plus der skal anvendes, og bland det med 10 liter vand.
 
Anvend en vandkande med spreder, til at fordele blandingen jævnt ud over dammen.
 
Den eventuelt opstående misfarvning af vandet, vil fortage sig i løbet af få dage.
 
Bemærk:
En høj pH-værdi kan have en forstyrrende indflydelse på virkningen af GH Plus, så resultatet først vil kunne måles efter nogle uger.
 
Er vandets KH-værdi (Karbonat-hårdheden) også for lav, kan denne forhøjes ved hjælp af KH Plus.
 
KH Plus og GH Plus må aldrig anvendes samtidigt. Der skal være en pause på ca. 2 uger mellem behandlingerne.
 
GH Plus er miljøvenligt, og absolut ufarligt for husdyr, fisk, insekter og microfauna.
 
På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af GH Plus ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader eller uheldige resultater.
 
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
 
Indhold: 250 ml.