KH Plus

forhøjer vandets hårdhedsgrad
Blødt vand, med en karbonathårdhed (KH) på under 6° GH, kan sagtens blive surt.
 
Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved for lav karbonatværdi.
 
Et sundt og stabilt havedamsmiljø har en KH-værdi på mellem 4 og 6° GH.
 
Det anbefales at kontrollere KH-værdien jævnligt (4 til 5 gange årligt) f. eks. med et VELDA KH-test sæt. Er KH-værdien mindre end 4° GH, bør behandling iværksættes.

Med VELDA KH Plus, forhøjes KH-værdien nemt og problemfrit.

Anvendelse og dosering:
KH Plus omrystes omhyggeligt før brug.
 
Beregn hvor mange liter vand der er i dammen.
For at hæve KH med 3° GH, tilsættes 25 ml. pr. 250 liter (brug vedlagte målebæger)
 
Beregn hvor meget KH Plus der skal anvendes, og bland det med 10 liter vand.
 
Anvend en vandkande med spreder, til at fordele blandingen jævnt ud over dammen.
 
Den eventuelt opstående misfarvning af vandet, vil fortage sig i løbet af få dage.

Bemærk:
En høj pH-værdi kan have en forstyrrende indflydelse på virkningen af KH Plus, så resultatet først vil kunne måles efter
nogle uger.
 
Er vandets TH-værdi (totalhårdhed) også for lav, forhøjes den med VELDA GH Plus.
 
GH Plus og KH Plus må aldrig anvendes samtidigt. Der skal være en pause på ca. 2 uger mellem behandlingerne.
KH Plus er miljøvenligt, og absolut ufarligt for husdyr, fisk, insekter og microfauna.
 
På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af KH Plus ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader eller uheldige resultater.
 
Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
 
Indhold: 250 ml.