Vandbehandlings produkter
plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

Alle vandbehandlings produkter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige for fisk og planter såfremt der doseres korrekt.

Vi forhandler produkterne:

Crystal Clear
- gør vandet klart, i såvel nyanlagte som ældre havedamme.

All Clear -
fjerner på enkel vis, både tråd- og slimalger fra havedammen.

Biofit -
styrker fiskenes slimhinde, og holder vandet klart. Ydermere neutraliserer Biofit skadelige organiske substanser, som dannes i vintermånederne.

KH Plus - forhøjer vandets KH-værdi.

GH Plus
- forhøjer vandets totalhårdhed.

pH Minus
- sænker vandets pH-værdi.

Alglets brusetabletter
- fjerner på enkel vis tråd- og slimalger fra havedammen, uden at skade planter og fisk.

Fountain Clear - brusetabletter er udelukkende fremstillet til anvendelse i vandornamenter og springvand, uden fisk og planter.