Koifoder
Ogata der er specialister i Koier og foder: http://www.ogatakoi.com/
   
Koi net TV
Se denne online Netkanal med mange udsendelser (videoklip) omkring Koier:
http://www.koi.tv/
   
   
Sjov Screensaver
Til Koi eksperten der har alt - få en koi-screensaver til din PC, se mere på:
http://www.3planesoft.com/fish-screensavers/koi-fish-3d-screensaver/